5748_unnamed

Khoanh vùng, kiểm soát chất thải ngăn ngừa dịch Covid-19 tại khu dân cư

Để tăng cường các biện pháp quản lý chất thải để phòng, chống dịch bệnh Covid-19, UBND Thành phố ban hành văn bản số 572/UBND-ĐT ngày 21/2/2020 yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại các khu xử lý chất thải của Thành phố. UBND TP giao […]

nhamay-chuse

Lễ khánh thành nhà máy cấp nước Chư Sê

Ngày 28/1/2018, sau gần 2 năm khởi công xây dựng, công trình Nhà máy cấp nước Chư Sê đã khánh thành, chính thức đi vào hoạt động. Được thành lập từ các cổ đông và các đơn vị có kinh nghiệm chuyên sâu nhiều năm về công nghệ, quản lý hạ tầng nước chúng tôi đã không ngừng phát triển […]