THI CÔNG MỞ RỘNG GIAI ĐOẠN 2 NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC NGẦM KCN LONG GIANG

CÔNG TRÌNH: THI CÔNG MỞ RỘNG GIAI ĐOẠN 2 NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC NGẦM KCN LONG GIANG

Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KCN LONG GIANG

Năm hoàn thành: 2019

Tổng giá trị: 9,866,043 VNĐ (phần xây dựng + phần công nghệ)

Hải Thịnh Phát là đơn vị thi công phần xây dựng và phần công nghệ

Trong đó:

+ Phần Công Nghệ bao gồm các hạng mục :

  • Trạm bơm công nghệ;
  • Hóa chất Công Nghệ;
  • Đường ống kỹ thuật;
  • Cụm xử lý công nghệ ;
  • Phần Điện động lực và chiếu sáng ;

4bb3b6090cd3eb8db2c2

8641b2ed0837ef69b626

e2ce0461b1bb56e50faa

fef5163ba3e144bf1df0

08ff71d0cb0a2c54751b

Phần xây dựng bao gồm các hạng mục:

  • Cụm xử lý, nhà vận hành cụm xử lý
  • Nhà hóa chất ;
  • Đường nội bộ;
  • Tường rào + cổng

080bd3fd66278179d836

90440d25b7ff50a109ee

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published.