vatlieutiepxuc

Vật liệu tiếp xúc

Vật liệu tiếp xúc hay Giá thể vi sinh bằng nhựa PVC thường được bổ sung vào bể MBBR để tăng diện tích tiếp xúc, tạo sự chuyển động, tiếp xúc giữa giá thể (vật liệu tiếp xúc), hỗn dịch nước thải và vi sinh vật bên trong bể do lực đẩy nổi của không khí cung cấp. Các vòng vật liệu tiếp xúc giúp tăng tải trọng vận hành do tăng mật độ vi sinh vật trong bể.

Thông số kỹ thuật:

– Kích thước: D = 100mm

– Nhiệt độ làm việc: 50 – 80°C

– Diện tích bề mặt: 100 m²/m³

– Độ rỗng: >90%

– Vật liệu chế tạo: PVC

– Xuất xứ: Việt Nam

Ứng dụng của giá thể vi sinh:

– Xử lý sinh học hiếu khí bể MBBR;

– Tháp khử khí hoặc tháp hấp thụ trong xử lý khí thải.