luocra

Thiết bị lược rác

Đây là hệ thống phân tách đặc biệt dạng trống dùng để loại bỏ rác, cặn có kích thước lớn, nhỏ ra khỏi nguồn nước cần làm sạch. Dòng nước thô sẽ được ống dẫn vào giữa trống. Các chất rắn sẽ được giữ lại bên trong trống và được dẫn vào thùng chứa rác khi trống quay. Nước sau khi tách rác chảy xuống đáy thiết bị và được dẫn ra ngoài bằng ống thoát nước.

Chức năng: Thiết bị lược rác tinh dạng trống quay được dùng trong trường hợp cần loại bỏ các chất rắn, rác như mảnh gỗ, mạt cưa, nilon, giấy, vụn thực phẩm, đá, sỏi, tóc, lá cây,…ra khỏi nước.