chup-loc

Chụp lọc nước

Chụp lọc của Hải Thịnh Phát được sản xuất đáp ứng các yêu cầu của các công trình xử lý nước cấp bể bê tông cũng như bể thép.

Chụp lọc nước được dùng như lưới lọc trong bồn lọc áp lực, lọc cặn, lọc cát, phù sa, côn – ấu trùng, các tạp chất chưa được xử lý trong quá trình xử lý lọc nước sông, nước biển, cải thiện nhanh thời gian lắng.