Khu Công Nghiệp Long Giang

Tên công trình: Lắp đặt thiết bị, bơm trạm bơm nước thải nút (5-6)Hạng mục thi công như sau:

  1. Lắp đặt bơm cho trạm bơm nút (5-6) (3 bơm)
  2. Lắp đặt phụ kiện ống kèm theo bơm
  3. Lắp đặt hệ thống điện điều khiển cho bơm

thinh