Cải Tạo Nhà Máy Nước Thải Dệt Thành Công – Tp.HCM

– Công suất: 1000 m3/ngày đêm

– Xây dựng năm : 2010

– Năm hoàn thành : 2010

– Chủ đầu tư : CÔNG TY DỆT THÀNH CÔNG

DSC_0013_1